z4095658837642_cc09b719bb9e42c6e37722c0518f6c01

Chuyên gia Đinh Văn Hưng – Giám đốc New World Academy chia sẻ với thầy cô và các em học sinh về chuyên đề Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Chuyên gia Đinh Văn Hưng – Giám đốc New World Academy chia sẻ với thầy cô và các em học sinh về chuyên đề Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học